Πλαστικές εφαρμογές σε συμπαγή και ρευστά υλικά
12/15/2019

Επικοινωνία

Επικοινωνία
[ Φερενίκη Βαταβάλη ]

Εργαστήριο Πλαστικής
Τηλ. 210 7723704
Fax. 210 7723701
Κτ. Τοσίτσα, Ισόγειο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, April 11, 2005