Ειδικά θέματα προοπτικής
4/20/2021

Ειδικά θέματα προοπτικής

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ.ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 5ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ'επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο5ο
ΔιδάσκοντεςΜ. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ, Επικ. Καθηγήτρια, Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Βοηθός
Λοιπά ΣτοιχείαΔευτέρα 15.30-18.15
Τ101, Τ ΑΜΦ.

Ειδικά θέματα προοπτικής  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθημάτων Εμβάθυνση σε ζητήματα προοπτικής και οπτικής αντίληψης με ανάπτυξη επί μέρους θεμάτων. Προοπτικές ανακατασκευές. Στερεοσκοπική προοπτική. Προοπτική αναγλύφου. Οπτικές και προοπτικές ψευδαισθήσεις και αδύνατες κατασκευές. Προοπτική απεικόνιση σε καμπύλο πίνακα. Αρχές προοπτικής στη φωτογραφία, συνδυασμός φωτογραφίας με προοπτική απεικόνιση, ένταξη προοπτικού σε φωτογραφία, ανακατασκευή όψης και κάτοψης από φωτογραφία.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία