Ειδικά θέματα προοπτικής
10/28/2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Μαρία Κουρνιάτη, Λέκτορας
e-mail
domiki@central.ntua.gr
τηλ. 210 7723399
       210 7723960
fax. 210 772 3399

Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Βοηθός
e-mail:
ahamgalo@central.ntua.gr
τηλ. 210 7723399
fax. 210 7723399

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, December 14, 2006