Ειδικά Θέματα Οικοδομικής, 6ου εξαμήνου.
9/25/2020

Ανακοινώσεις  (υποσελίδες)

Ανακοίνωση ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ου εξαμήνου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΕΙΣΜΟΣ» Στα πλαίσια του παραπάνω μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, η προγραμματισμένη άσκηση στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα πρέπει να βρίσκονται στις 9:45 στην έξοδο προς Κάτω Κηφισιά του τερματικού σταθμού ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, από όπου θα τους παραλάβουν τα λεωφορεία της Ακαδημίας για να τους μεταφέρουν στον τόπο διεξαγωγής του πειράματος. Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 Από την Οικοδομική
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 6ου εξαμήνου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΣΕΙΣΜΟΣ» Στα πλαίσια του παραπάνω μαθήματος θα πραγματοποιηθεί άσκηση στην Πυροσβεστική Ακαδημία, την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012. Το σημείο συνάντησης θα είναι η κάτω πλευρά του τερματικού σταθμού ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, όπου θα βρίσκεται λεωφορείο της Ακαδημίας για την μεταφορά στον τόπο διεξαγωγής της άσκησης. Ώρα συνάντησης: 10:00 π.μ. Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 Από την Οικοδομική