Κελύφη μεγάλων ανοιγμάτων με χωροδικτυώματα, φουσκωτές κατασκευές, μικτά συστήματα
4/22/2021

Κελύφη μεγάλων ανοιγμάτων με χωροδικτυώματα, φουσκωτές κατασκευές, μικτά συστήματα

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2006-2007
ΤομέαςΣυνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής (Τ4)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο6o
ΔιδάσκοντεςΠ. ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ, Επικουρη Καθηγήτρια
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Πέμπτη 9:00-11:45
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Μ318

Κελύφη μεγάλων ανοιγμάτων με χωροδικτυώματα, φουσκωτές κατασκευές, μικτά συστήματα  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Εφελκυόμενες κατασκευές: βασικές έννοιες, αρχές λειτουργίας, πεδία εφαρμογής. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες καλωδιακών φορέων κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, ελαφρών κατασκευών (μεμβρανών) και μικτών κατασκευών κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων. Χωροδικτυώματα - φουσκωτές κατασκευές: είδη, ανάλυση συμπεριφοράς, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, πεδία εφαρμογής. Σύγκριση με άλλους φορείς.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σύνδεσμοι  
Σπουδαστικές εργασίες  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία