Πλαστική και νέες επικοινωνιακές τεχνικές
12/14/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Ανάλυση δομών και μορφών της οπτικοακουστικής γλώσσας και επικοινωνίας για τη διατύπωση σημειολογικών κανόνων της Πλαστικής.

Περιεχόμενο μαθήματος  (υποσελίδες)

Συμβολή του εργαστηρίου Πλαστικής στο ετήσιο Διατομεακό Μάθημα του 7ου-8ου εξ. για το συνθετικό θέμα Αυτό το κείμενο είναι μέρος ενός παλιού που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό τέχνης «ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ» το 1982-85, το οποίο ξαναδούλεψα για τις διδακτικές ανάγκες του Ετήσιου Διατομεακού Συνθετικού Θέματος «Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης» το 1998, και που θυμήθηκε να επαναφέρει ο αγαπητός συνδιδάσκων τότε στο ίδιο μάθημα K. Μωραϊτης. Τον ευχαριστώ πολύ που με τίμησε σώζοντάς το με προσωπική του φροντίδα και ψηφιοποίηση για να το προτείνει, παρόλα τα χρόνια απόστασής του από την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Σας εύχομαι ευχάριστη ανάγνωση και καλή δουλειά. καθηγητής Νικόλαος Λάσκαρης