Βιομηχανικά οικοδομικά συστήματα
5/25/2020
Skip Navigation Links : Βιομηχανικά οικοδομικά συστήματα : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με την ένταξη βιομηχανικών δομικών προϊόντων και η εξέλιξη της βιομηχανοποίησης της κατασκευής μέσα από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
Η ψηφιακών οργάνωση του δικτύου αρχιτεκτονικός σχεδιασμός – παραγωγή δομικών προϊόντων – κατασκευή –χρήση κτιρίου. Τα νέα ζητήματα για την αρχιτεκτονική, οι νέες δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Αναπτύσσονται σενάρια διαδικασιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής, αναλύονται οι ψηφιακές τεχνολογίες που συμμετέχουν στον προσδιορισμό της συνθετικής και κατασκευαστικής επίλυσης, την επιλογή δομικών προϊόντων και την εφαρμογή τους στην κατασκευή. Οργάνωση σε ψηφιακό δίκτυο όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.