Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Πολεοδομία - Χωροταξία
1/25/2021

Μαθήματα

1. Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού

Μ. Αγγελίδης, Α. Αραβαντινός, Μ. Μάρκου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
2. Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα

Δ.Μέλισσας, Λ. Βασενχόβεν, Π. Θεοδωρά
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, September 28, 2012
3. Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη στον 20ο αιώνα

Ντ. Βαΐου, Μ. Μαντουβάλου, Μ. Μαυρίδου, Ε. Μίχα
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
4. Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης

Ι. Πολύζος, Θ. Βλαστός, Σ.Μαυρομμάτη
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
5. Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου

Σ. Αυγερινού – Κολώνια, Ε.Χανιώτου, Ν. Μπελαβίλας, E.Κλαμπατσέα, Π. Θεοδωρά
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
6. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης

Ι.Στεφάνου, Σ.Πετράτου - Φραγκεδάκη
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
7. Μεταφορικά συστήματα πόλεων

Γ. Σαρηγιάννης Α. Σταθόπουλος, Π. Ψαράκη, Ε. Παπατζίκου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
8. Σύγχρονη οικονομική θεωρία και χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Σ. Αντωνοπούλου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
9.Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμιο/τοπικό επίπεδο.Επιπτώσεις για τη θεωρία & τις ρυθμιστικές πολιτικές

Ε.Παναγιωτάτου, Μ. Μάρκου, Ι.Σαγιάς, Μ.Σπουρδαλάκης
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
10. Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές κ περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού

Ε. Παναγιωτάτου, Μ. Μάρκου, Ι. Σαγιάς
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
11. Πολιτικές για τις πόλεις, τη χωροταξία και το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα

Μ.Αγγελίδης, Λ. Βασενχόβεν, Μ. Καμχής, Ρ. Μιτούλα
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
12. Θέματα αστικού σχεδιασμού

Ντ. Βαΐου, Μ. Μαντουβάλου, Μ. Μαυρίδου, Θ. Παγώνης
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
13. Σχεδιασμός με τη φύση στο περιβάλλον της πόλης

Α. Αραβαντινός, Α. Ανδρεαδάκης
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, December 03, 2012
14. Όψεις του αστικού τοπίου στο δημόσιο χώρο. Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες

Ι. Πολύζος, Ε. Αραβαντινός, Σ.Μαυρομμάτη, Ε. Χανιώτου
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, March 19, 2012
15. Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου

Ντ. Βαΐου, Γ. Μαρνελάκης, Ρ. Λυκογιάννη
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
16. Παγκοσμιοποίηση και οι μετασχηματισμοί στην πόλη και το χώρο

Σοφία Αντωνοπούλου
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
17. Προσεγγίσεις του εφαρμοσμένου σχεδιασμού στην Ελλάδα

Κ. Σερράος, Α.Αραβαντινός, Ε.Κλαμπατσέα, Δ.Μέλισσας, Ν.Μπελαβίλας
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
18. Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας

Σ. Αυγερινού – Κολώνια. Ν.Μπελαβίλας, Ε.Κλαμπατσέα
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, April 03, 2012
19. Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο την εποχή του Μνημονίου

Δ.Μέλισσας
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, March 23, 2012
20. Αρχές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Σχεδιασμό του Χώρου

Μ.Κάβουρας, Γ.Πανόπουλος
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Το μάθημα αυτό γίνεται στο Κέντρο Γαιοπληροφορικής, Κτίριο Τοπογράφων της Πολυτεχνειούπολης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
21. Μεταφορικά συστήματα πόλεων: Εφαρμογές - Ανάλυση

Α.Σταθόπουλος, Γ.Σαρηγιάννης, Θ.Βλαστός, Π.Ψαράκη, Ε. Παπατζίκου
ΕΑΡΙΝΟ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012
22. Το Ζήτημα της Μεθοδολογίας και της Θεωρίας στο Σχεδιασμό του Χώρου

Συντονίστρια: Ελίζα Παναγιωτάτου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, March 15, 2012