Το φανταστικό μουσείο : Χωρικές αντιστοιχίες-Μεσολαβήσεις-Μεταμορφώσεις στην έννοια του Μουσείου/
1/25/2021

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επανίδρυση-επανατοποθέτηση της ιδέας του μουσείου.
Επινόηση M.Duchamp-Μεσολάβηση(C.Brancusi).
Δόμηση-Αποδόμηση.
Η ρήξη με την παράδοση-Το περιβάλλον του μοντερνισμού.
Μέθεξη-Συγκέντρωση-Διαλογισμός.
Μετατόπιση-Πέρασμα-Μεταβολή