Το φανταστικό μουσείο : Χωρικές αντιστοιχίες-Μεσολαβήσεις-Μεταμορφώσεις στην έννοια του Μουσείου.
2/25/2021

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πρόσβαση-Ορατότητα.
Πεδίο κοινής παρουσίας των σωμάτων και εκθεμάτων(παρατηρητής-επισκέπτης).
Πολλαπλά σημεία οράσεως(M.Duchamp).
"Αγωγοί θέασης"C.Scarpa.
"Η εικόνα ως τέχνη λειτουργική"Ph.Sherratd-Π.Φλωρένσκυ.
Φανταστικό μουσείο : μια ερμηνεία στο ομώνυμο έργο του A.Malraux.