Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής. Προϊστορία και αρχαϊκοί χρόνοι.
4/20/2021

Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής. Προϊστορία και αρχαϊκοί χρόνοι.

Σύντομος τίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2013-2014
ΤομέαςΑρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Τ1) και Πολεοδομίας- Χωροταξίας (Τ2)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό μάθημα Θεωρίας - Άσκησης
Εξάμηνο1ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία της αρχιτεκτονικής. Προϊστορία και αρχαϊκοί χρόνοι.  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Α. Γενική επισκόπηση της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και της πόλης με αφετηρία την εποχή μας. Θεματική προσέγγιση με αναφορά σε βασικά ερωτήματα και μεγάλες τομές που συνέβησαν σε κοινωνικό, τεχνικό και αισθητικό επίπεδο, στη διαχρονική τους σχέση. Β. Αρχιτεκτονική και τέχνη του πρώιμου μεσογειακού πολιτισμού. Μινωική και Μυκηναϊκή περίοδος. Από την αρχαϊκή εποχή ως τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο οικισμός στην Προϊστορική και Αρ-χαϊκή περίοδο.
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Ανακοινώσεις  
Επικοιινωνία