Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου
9/25/2020
Skip Navigation Links : Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή σε θέματα και έννοιες που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις του σχεδιασμού σε αυτό. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων προσέγγισης του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και ενθαρρύνει τη διερεύνηση των αιτιών υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και την κατ’ αρχήν διατύπωση στόχων και πολιτικών για τη βελτίωσή του. Επίσης, το μάθημα επιχειρεί να διερευνήσει τις προοπτικές για τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη και τον περιαστικό χώρο, να προσεγγίσει τις μεθόδους εκτίμησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στον αστικό χώρο, καθώς και να σταθμίσει τις δυνατότητες παρέμβασης του σχεδιασμού για την επίλυσή τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικό σημείωμα
Αρχείο: hhperivallon2012-13.pdf
Μέγεθος: 289.85 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 08, 2012