Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου
10/28/2020

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι διαδικτύου σχετικοί με το μάθημα και τις γνωστικές περιοχές που καλύπτει.

Σύνδεσμοι

Greenpeace
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, September 21, 2004
wwf
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Tuesday, November 01, 2005
Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, June 09, 2005
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, ΕΜΠ

Ερευνητικά προγράμματα

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, June 13, 2005
Αττικό Πράσινο

Για υφιστάμενους και διεκδικούμενους χώρους πρσίνου στο Λεκανοπέδιο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Thursday, July 12, 2012