Περιβάλλον και Σχεδιασμός του Χώρου
9/25/2020

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του μαθήματος

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γιάννης Πολύζος, Καθηγητής


e-mail gpolyzos@central.ntua.gr


τηλ. 210 7723591


fax. 210 7723592


Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος όροφος


 


Σόνια Μαυρομμάτη, Διδάσκων 407/80


e-mail smavrommati@arch.ntua.gr


τηλ. 210 7723590, 210 7724303


fax. 210 7723592


Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, κτ. Τεχν.Υπ. (Π), 5ος  όροφος


 


Γεωργία Γκουμοπούλου, Αρχιτέκτων, Υ.Δ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, November 30, 2011