Αστικό Τοπίο. Αναγνώριση, επιλογή, οργάνωση των δεδομένων που συνθέτουν τον εξωτερικό δημόσιο χώρο.
4/22/2021

Αστικό Τοπίο. Αναγνώριση, επιλογή, οργάνωση των δεδομένων που συνθέτουν τον εξωτερικό δημόσιο χώρο.

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ου
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΤομέαςΑρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού (Τ3)
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο6o
ΔιδάσκοντεςΠ. Γουλακος Λεκτορας
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: Πεμπτη 10:00 - 12:45
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Τ400Α

Αστικό Τοπίο. Αναγνώριση, επιλογή, οργάνωση των δεδομένων που συνθέτουν τον εξωτερικό δημόσιο χώρο.  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Ανάγνωση μέσω του σχεδίου και του χρώματος του εξωτερικού δημόσιου χώρου. Καταγραφή και Αξιολόγηση των δεδομένων που συνθέτουν το χώρο. Φυσική και νοητική πορεία στο χώρο και στο χρόνο. Σηματοδότηση, οριοθέτηση και μορφοποίηση των εννοιών που συνθέτουν το τοπίο.
Θέματα Ασκήσεων - Εργασιών  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία