Πόλεις, ανάπτυξη και περιβάλλον
4/20/2021

Πόλεις, ανάπτυξη και περιβάλλον

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 8ου
Ακαδημαϊκό Έτος2014-2015
ΤομέαςΠολεοδομίας (Τ2)
Είδος Μαθήματοςυποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο8ο
ΔιδάσκοντεςΜ. Αγγελίδης, Καθηγητής - Π. Θεοδωρά, Επίκουρη Καθηγήτρια
Λοιπά ΣτοιχείαΏρες διδασκαλίας μαθήματος: ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-14.45
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Μ319

Περιεχόμενο μαθήματος

ΠΟΛΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στις δυο τελευταίες δεκαετίες, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αλλαγές τόσο στις ευρύτερες χωρικές δομές όσο και στο εσωτερικό των πόλεων και στο περιβάλλον. Δημιουργούνται νέα προβλήματα: κοινωνικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά, με έντονη έκφραση στο χώρο. Τα προβλήματα αυτά είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η βελτίωση του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας μέσω αναπλάσεων είναι στενά συναρτημένη με τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής στην πόλη. Συμβάλλει όμως, επίσης, και στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής που, με τη σειρά της, αποτελεί απαραίτητο όρο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Πρωτεύουσας για αναπτυξιακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα της επιτρέψουν να αποκτήσει ένα πιο δυναμικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επομένως, για την αντιμετώπισή των σύγχρονων χωρικών προβλημάτων χρειάζονται νέες μορφές σχεδιασμού των πόλεων σε συνάρτηση με μια σύγχρονη προσέγγιση της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.
Το μάθημα εστιάζεται ακριβώς σε αυτές τις νέες, καίριας σημασίας, όψεις του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Κύριο ζήτημα προς συζήτηση αποτελεί η ανασυγκρότηση των πόλεων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, σε συνάρτηση με την ανάδειξη του ρόλου τους στην ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι, ενδεικτικά:
• Από τη μητρόπολη στη μετάπολη. Κοινωνία των πληροφοριών, νέες σχέσεις και νέες μορφές στην πόλη
Πόλεις, ανάπτυξη και περιβάλλον. Αντιθέσεις και συγκλίσεις
• Οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης
Νέα προβλήματα άνισης ανάπτυξης, κοινωνικού διαχωρισμού και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο εσωτερικό των πόλεων.
• Η πολεοδομική και περιβαλλοντική πολιτική στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης
Κατευθύνσεις (ατζέντες) και μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
• Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές. Οι στόχοι που επιδιώκονται, η συγκρότηση των παρεμβάσεων και η εφαρμογή τους.
• Παραδείγματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανασυγκρότησης (urban regeneration) από ευρωπαϊκές πόλεις (Μπιλμπάο, Παρίσι, Βιέννη κλπ).
Παραδείγματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανασυγκρότησης αστικών περιοχών στην Ελλάδα.
• Τα φυσικά διαθέσιμα και το φυσικό περιβάλλον στην πόλη. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι.
Η πόλη και ο χώρος της υπαίθρου
Παραδείγματα καινοτόμων παρεμβάσεων από ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις
• Η αειφόρος κινητικότητα (sustainable mobility). Πολιτικές και παραδείγματα παρεμβάσεων στην κατεύθυνσης της αειφόρους ανάπτυξης των μεταφορών από ευρωπαϊκές και ελληνικές πόλεις (ΜΜΜ, δίκτυα ροών πεζών, δίκτυα ποδηλατοδρόμων)
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παραδείγματα καινοτόμων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές
• Η ανάδειξη των πόλεων ως κόμβων ισόρροπης ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
• Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης καινοτόμων παρεμβάσεων στις πόλεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ 2015

_ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΑΣΚΗΣΗ 2015
[ Διδακτική ομάδα ]
Αρχείο: _PERIEXOMENO_MATHIM-ASKHSH_2015.doc
Μέγεθος: 623.00 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Wednesday, May 06, 2015

Πόλεις, ανάπτυξη και περιβάλλον  (υποσελίδες)

Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών Θα γίνει με επιλογή από τους φοιτητές/τριες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Θα χρησιμοποιηθούν ντοκουμέντα, υλικά κλπ που είναι ήδη διαθέσιμα
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία Μηνάς Αγγελίδης Τηλ. 2107721731 angelidi@central.ntua.gr