Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Κινητή, φορητή, πτυσσόμενη κατοικία" Μαλισιάνου Αθηνά-Δέσποινα, Στυλιανίδη Ελευθερία-Νίκη

"Κινητή, φορητή, πτυσσόμενη κατοικία" Μαλισιάνου Αθηνά-Δέσποινα, Στυλιανίδη Ελευθερία-Νίκη

Σύγχρονα παραδείγματα. Κατηγοριοποίηση, σύγκριση. Χρήσεις, μορφές, σχέση με τόπο.