Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Shingeru Ban: μια αρχιτεκτονική με μεταβλητά όρια" Αναστασιάδου Ευαγγελία

"Shingeru Ban: μια αρχιτεκτονική με μεταβλητά όρια" Αναστασιάδου Ευαγγελία

Έξι κατοικίες του Shigeru Ban με μεταβλητά εξωτερικά και εσωτερικά όρια.