Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Δομικά υλικά: οι παράπλευρες απώλειες" Πολίτη Αγγελική, Φιλιπποπούλου Ειρήνη

"Δομικά υλικά: οι παράπλευρες απώλειες" Πολίτη Αγγελική, Φιλιπποπούλου Ειρήνη

Παρουσίαση των συνηθέστερων οικοδομικών υλικών και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.