Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Marcel Duchamp: ο μηχανικός του χαμένου χρόνου, ένας αιώνας μετά" Ραυτόπουλος Κων/νος, Τσούμα Χρυσάνθη

"Marcel Duchamp: ο μηχανικός του χαμένου χρόνου, ένας αιώνας μετά" Ραυτόπουλος Κων/νος, Τσούμα Χρυσάνθη

Μια αναδρομή στην πορεία του σημαντικότερου καλλιτέχνη του εικοστού αιώνα και πώς επιρρέασε και οδήγησε τη μοντέρνα τέχνη μέχρι και την εποχή μας.