Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ίχνη της μνήμης στην αρχιτεκτονική σύνθεση" Μαρκοπούλου Μαρία

"Ίχνη της μνήμης στην αρχιτεκτονική σύνθεση" Μαρκοπούλου Μαρία

Η μνημονική διεργασία ως παράγοντας μορφοποίησης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης μέσα από τα ανάλογα παραδείγματα.