Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Τρία βιομηχανικά μνημεία-τρία σύγχρονα μουσεία" Γκιαούρη Ναταλία, Παπαργυροπούλου Παναγιώτα

"Τρία βιομηχανικά μνημεία-τρία σύγχρονα μουσεία" Γκιαούρη Ναταλία, Παπαργυροπούλου Παναγιώτα

Το "π(αι)δίον δράσεων" είναι ένας τόπος δραστηριοτήτων για παιδιά που συνδυάζει την εκπαίδευση με το παιχνίδι. Ταυτόχρονα είναι ένα πεδίο δράσης ανοιχτό στην πόλη, μία χειρονομία για τον αστικό ιστό της Αθήνας. Ανήκει στο σχολικό πρόγραμμα αλλά θα μπορούν να το επισκέπτονται ανεξάρτητα μικροί και μεγάλοι. Η μάθηση γίνεται εμπειρία και ευχαρίστηση και τα παιδιά συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις σε μία διαφορετική διαδικασία διαπαιδαγώγησης.