Διαλέξεις 2004
6/25/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην πόλη" Ζαχαριά Αγγελική, Παπαδάτου Αγγελική, Τζιμογιάννη Nιόβη

"Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην πόλη" Ζαχαριά Αγγελική, Παπαδάτου Αγγελική, Τζιμογιάννη Nιόβη

Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην πόλη. Παραδείγματα από γαλλικές πόλεις, Αθήνα και Μπογκοτά.