Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ασάφεια στην αρχιτεκτονική μορφή. Τάκης Χ. Ζενέτος" Παπαδόπουλος Γιάννης

"Ασάφεια στην αρχιτεκτονική μορφή. Τάκης Χ. Ζενέτος" Παπαδόπουλος Γιάννης

Ανάλυση της μορφής του έργου του Τάκη Ζενέτου, προσδίδοντάς της τις ιδιότητες του ορίου, με σκοπό να διευκρίνιστεί η έννοια της ασάφειας στη μορφή, που στην αρχιτεκτονική προέρχεται και εξυπηρετεί απευθείας την κοσμοθεωρία του για την ενοποίηση του περιβάλλοντος.