Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Η αρχιτεκτονική σε περιβάλλον τεχνητής βαρύτητας" Παϊσίου Σοφία

"Η αρχιτεκτονική σε περιβάλλον τεχνητής βαρύτητας" Παϊσίου Σοφία

Α: Γιατί επιλέγεται η λύση της τεχνητής βαρύτητας και πώς επιτυγχάνεται. Β: Οι ιδιαιτερότητες του χώρου.
Γ: Η θέση της αρχιτεκτονικής.
Δ: Εργαλεία χειρισμου ιδιαιτεροτήτων, αντίληψη-αρχέτυπα.
Ε: Λύσεις για το νέο περιβάλλον.
ΣΤ: Εφαρμογή στο μοναδιακό τμήμα συνθετικής αρχιτεκτονικής διαδικασίας στο αρχιτεκτονικό δωμάτιο.