Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αρχιτεκτονική της ελάχιστης παρέμβασης" Γεράκης Νικήτας, Λουκάς Ανδρέας

"Αρχιτεκτονική της ελάχιστης παρέμβασης" Γεράκης Νικήτας, Λουκάς Ανδρέας

Παραδοσιακές και εφήμερες κατασκευές στον ελλαδικό χώρο.