Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Λήμνος: πολιτισμική ιστορία-σύγχρονη πόλη" Αθανασίου Κων/νος

"Λήμνος: πολιτισμική ιστορία-σύγχρονη πόλη" Αθανασίου Κων/νος

Μέσα από το παράδειγμα των αρχαιολογικών χώρων της Λήμνου καταγράφεται η σημερινή κατάσταση των μνημείων. Παραδείγματα επεμβάσεων ανά τον κόσμο συνθέτουν το "παζλ" της σημερινής κατάστασης-ακαταστασίας των αρχαιολογικών χώρων.