Διαλέξεις 2004
8/16/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το φυσικό φως συνδιαλέγεται με το σύγχρονο μουσείο και εισβάλλει από την οροφή" Αγγελάκη Ιωάννα, Σπυροπούλου Ανθή

"Το φυσικό φως συνδιαλέγεται με το σύγχρονο μουσείο και εισβάλλει από την οροφή" Αγγελάκη Ιωάννα, Σπυροπούλου Ανθή

Το τεύχος περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή για τον τρόπο που το φυσικό φως εισέρχεται στα κτίρια και ιδιαίτερα σε εκθεσιακούς χώρους. Περιλαμβάνει 14 παραδείγματα μουσείων με φυσικό φως από την οροφή στους χώρους έκθεσης από όλο τον κόσμο. Τέλος γενικά συμπεράσματα από την πορεία της μελέτης.