Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Digital media" Όκκας Γεώργιος

"Digital media" Όκκας Γεώργιος

Αναπτύσσονται οι τρόποι χρήσης υπολογιστή στην τέχνη, αλγοριθμικές και μη αλγοριθμικές μέθοδοι, generative art, interactive art.