Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Οικείοι τόποι: ο δημιουργός, ο χρήστης και το πρόβλημα της ευέλικτης κατοίκησης" Λιόλιου Βάσω

"Οικείοι τόποι: ο δημιουργός, ο χρήστης και το πρόβλημα της ευέλικτης κατοίκησης" Λιόλιου Βάσω

Περιγράφεται η οικειότητα του χώρου της κατοικίας, αναλύοντας τις σχέσεις δημιουργού της και χρήστη της. Αναλύεται επίσης το παράδειγμα της ευελιξίας στην κατοικία σαν μια προσχεδιασμένη προς οικειοποίηση μορφή, από τον αρχιτέκτονα για το χρήστη.