Διαλέξεις 2004
8/16/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Η τάξη και η ευελιξία στην κατοικία" Πετειναρέλης Αλέξανδρος

"Η τάξη και η ευελιξία στην κατοικία" Πετειναρέλης Αλέξανδρος

Νέα συστήματα και προσεγγίσεις για μια πιο ευέλικτη-ελαστική κάτοψη. Η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών κατασκευαστικών μεθόδων.