Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Χάος-τάξη-πολυπλοκότητα: με αφορμή την πλατεία Αβησσυνίας" Δουβίτσα Ασπασία, Τηλεμάχου Τηλέμαχος

"Χάος-τάξη-πολυπλοκότητα: με αφορμή την πλατεία Αβησσυνίας" Δουβίτσα Ασπασία, Τηλεμάχου Τηλέμαχος

Με αφορμή την πλατεία Αβησσυνίας διατυπώνονται κάποιες σκέψεις και ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν σε σχέση με τον δημόσιο χώρο, τις χαοτικές εντυπώσεις που μας δίνει και την τάξη που μπορεί να εμπεριέχει. Αναγνωρίζεται σε αυτόν η ύπαρξη μιας πολυπλοκότητας την οποία επαναπροσδιορίζουμε και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε. Στη συνέχεια γενικεύουμε τα συμπεράσματά μας στον ευρύτερο δημόσιο χώρο της Αθήνας και θέτουμε ερωτήματα ως προς το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο αστικός σχεδιασμός στην πόλη.