Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Διάλεξη πάνω στο τίποτα" Κωστή Μαρία

"Διάλεξη πάνω στο τίποτα" Κωστή Μαρία

Είναι μια προσέγγιση των τεσσάρων αυτών εννοιών του ήχου, του λόγου, του χρόνου και του χώρου με αφετηρία τις τρεις πρώτες προτάσεις του "Lecture on nothing" του John Cage (1959) σε μια ανάλυση και προσπάθεια προσδιορισμού του "τίποτα".