Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Η διαφήμιση την εποχή του μεταμοντέρνου" Μουσά Μυριάνθη

"Η διαφήμιση την εποχή του μεταμοντέρνου" Μουσά Μυριάνθη

Εισαγωγή: ορισμός διαφήμισης, η εντολή της διαφήμισης στη μεταμοντέρνα εμπειρία, η δύναμη της εικόνας, η χρήση της φωτογραφίας και της μηχανικής αναπαραγωγής στη διαφήμιση. Η διαφήμιση οικειοποιείται την τέχνη στην ελαιογραφία, στο διάλογο με pop art, στη σχέση με happening, στη σχέση με video art. Η σχέση διαφήμισης με την εμπειρία του χώρου είναι ο χώρος στη διαφήμιση, η διαφήμιση στο χώρο, η αρχιτεκτονική λειτουργώντας σαν διαφήμιση.