Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αστικός χώρος / κοινωνικές δομές / πολυπολιτισμική Αθήνα" Φασσέας Νίκος

"Αστικός χώρος / κοινωνικές δομές / πολυπολιτισμική Αθήνα" Φασσέας Νίκος

Μια σχέση μεταξύ του αστικού χώρου και κοινωνικών δομών. Προσέγγιση στο θέμα της πολυπολιτισμικότητας στην Αθήνα.