Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Τα όρια και οι δομικές συνέπειες της μνήμης στο θαλασσινό τοπίο: ο πολεοδόμος, ο αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος, ο χαρτογράφος και ο αφηγητής" Καρύδη Ηώ

"Τα όρια και οι δομικές συνέπειες της μνήμης στο θαλασσινό τοπίο: ο πολεοδόμος, ο αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος, ο χαρτογράφος και ο αφηγητής" Καρύδη Ηώ

Επιχειρείται ένας ορισμός του τι είναι θαλασσινό τοπίο και πως αυτό συντίθεται μέσα σε μια "κατασκευή της μνήμης. Το όριο, το μεταβατικό ενδιάμεσο, η θάλασσα και η Μεσόγειος είναι τα πεδία διερεύνησης, ενώ ο αρχιτέκτονας, ο πολεοδόμος, ο ζωγράφος, ο χαρτογράφος και ο αφηγητής είναι οι παραγωγοί της μνήμης.