Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Η αυτονόμηση της εικόνας της αρχιτεκτονικής" Παπαδόπουλος Δημήτρης

"Η αυτονόμηση της εικόνας της αρχιτεκτονικής" Παπαδόπουλος Δημήτρης

Σε μια κοινωνία της εικόνας, η εικόνα της αρχιτεκτονικής αυτονομείται από το περιεχόμενό της. Τα νέα μέσα (διαδίκτυα, εικονική πραγματικότητα) και τα νέα σχεδιαστικά προγράμματα, βοηθούν σε παραγωγή εικόνων εντυπωσιακών και πρωτότυπων με ταχύτητα και σχετική ευκολία. Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί σε διάφορες πολιτικές αυτονόμησης της εικόνας, είτε λόγω επικοινωνιακής πολιτικής είτε λόγω καλλιτεχνικής έκφρασης.