Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Τίρανα / σε χώρο ανοιχτό" Τριάντης Λουκάς

"Τίρανα / σε χώρο ανοιχτό" Τριάντης Λουκάς

Τα Τίρανα είναι μία πόλη σε μετάβαση. Παρουσιάζεται η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης με άξονα την περίοδο 1990-2004 και αναφορές στο παρελθόν και στην κοινωνία της χώρας.