Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Περιπλάνηση στην πόλη σαν καταναλωτής" Σιδέρη Αγγελική-Βασιλική

"Περιπλάνηση στην πόλη σαν καταναλωτής" Σιδέρη Αγγελική-Βασιλική

Ανάγνωση των χώρων κατανάλωσης και της σχέσης τους με την πόλη. Μια ανάγνωση επηρεασμένη από τις περηπλανήσεις του Πλάνητα του Μπωντλαίρ όπως τον παρουσιάζει αργότερα ο Μπέντζαμην.