Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το χρώμα στην αρχιτεκτονική" Τσοπφ Ινές, Κερκίδου Μαρία

"Το χρώμα στην αρχιτεκτονική" Τσοπφ Ινές, Κερκίδου Μαρία

Η λειτουργία της όρασης - η βιολογία του χρώματος - το ηλιακό φάσμα - τα χαρακτηριστικά του χρώματος - η ψυχολογική επίδραση του χρώματος - το χρώμα στην πόλη - ευρύτερη αναφορά (Ευρώπη - Αμερική) - αναζητώντας το χρώμα στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική - το χρώμα της Αθήνας - το πράσινο στην πόλη - αστικός εξοπλισμός - κινητό και σταθερό χρώμα - το χρώμα της διαφήμησης - εικαστικές παρεμβάσεις.