Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το χρώμα στους τοίχους του Ricardo Legoretta" Γεωργιάδη Χριστίνα

"Το χρώμα στους τοίχους του Ricardo Legoretta" Γεωργιάδη Χριστίνα

Αρχικά εξετάζονται τα χρώματα και οι ιδιότητες τους. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος τους στην αρχιτεκτονική. Ακολουθεί η περιγραφή της Μεξικάνικης παράδοσης και η ανάλυση μιας σειράς έργων του Μεξικανού αρχιτέκτονα R. Legorreta.