Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Η τέχνη της κατασκευής στον εύσειστο τόπο" Καρύδης Δ. Νίκος

"Η τέχνη της κατασκευής στον εύσειστο τόπο" Καρύδης Δ. Νίκος

Αντισεισμικές κατασκευαστικές τεχνικές στη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή οικοδομική. Ο πόλος τους ως αφετηρία για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αντισεισμικής αντίληψης από τους αρχιτέκτονες.