Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Εννοιολογική αρχιτεκτονική;" Δασκαλάκη Διονυσία, Λάππας Δημοσθένης, Τριτάκη Παναγιώτα

"Εννοιολογική αρχιτεκτονική;" Δασκαλάκη Διονυσία, Λάππας Δημοσθένης, Τριτάκη Παναγιώτα

Σε μια προσπάθεια να διακρίνουμε τις επιρροές που δέχεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική από το πεδίο των εικαστικών τεχνών, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην εννοιολογική τέχνη. Σημείο εκίνησης αποτελεί η ανάγνωση των γενικών τάσεων που αναπτύχθηκαν στο χώρο της. Για κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε αρχικά στη μορφή του Marcel Duchamp, καθώς οι αναζητήσεις του για την έννοια τέχνη αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη ολόκληρου του εννοιολογικού κινήματος. Έχοντας αποσαφηνίσει την εννοιολογική τέχνη προχωράμε στην αναζήτηση θεωριτικών και πρακτικών προεκτάσεων της στην αρχιτεκτονική. Ένα παράδειγμα αποτελεί το έργο των Herzog and deMeuron και ιδιαίτερα το πρόσφατο κτίριο τους Laban Dance Center.