Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Εφήμερη αρχιτεκτονική, η αμφισβήτηση της μονιμότητας" Μακρή Κων/να, Στρατινάκη Στυλιανή

"Εφήμερη αρχιτεκτονική, η αμφισβήτηση της μονιμότητας" Μακρή Κων/να, Στρατινάκη Στυλιανή

Εφήμερη αρχιτεκτονική μπορεί να είναι ένα κτίριο, ένα τοπίο, κάθε ανθρώπινα κατασκευασμένο περιβάλλον που δημιουργείται για περιορισμένο χρόνο, παρόλο που η επίδρασή του μπορεί να συνεχιστεί για πολύ περισσότερο. Με την ταχύτητα που εξελίσσεται η σύγχρονη ζωή, ο σημερινός άνθρωπος βιώνει μια καθημερινότητα διαρκούς αλλαγής σε όλα όσα παλαιότερα θεωρούσε σταθερά. Οι ραγδαίες μεταβολές που συμβαίνουν καθημερινά στον τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα έχουν αποτέλεσμα την αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών αλλά και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπισής τους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αξία της μονιμότητας θα πρέπει να αποδεικνύεται και όχι να θεωρείται δεδομένη. Η εφήμερη αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει το στοιχείο ανανέωσης του μόνιμου μέσα από μια δυναμική συμβιωτική σχέση μόνιμου και εφήμερου.