Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο ρόλος της οργάνωσης του χώρου στην πολιτισμική ανάπτυξη" Μαρκοπούλου Μάρθα, Πατσουμάς Γιώργος

"Ο ρόλος της οργάνωσης του χώρου στην πολιτισμική ανάπτυξη" Μαρκοπούλου Μάρθα, Πατσουμάς Γιώργος

Ο ρόλος της οργάνωσης του χώρου στην πολιτισμική ανάπτυξη σε σχέση με τη συμβολική, την κοινωνική, την οικονομική διάσταση της αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη του πολιτισμού στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.