Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αστικά δωμάτια: παρόχθια έργα στη Ljubljana" Μπέκα Μαίρη

"Αστικά δωμάτια: παρόχθια έργα στη Ljubljana" Μπέκα Μαίρη

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό χώρο τέχνης στην κλειστή όχθη του ποταμού Ljubljanica στη Ljubljana της Σλοβενίας. Η μελέτη είναι θεωρητική, πραγματοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα Χρήστο Παππούλια και πραγματεύεται τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πόλη και τον κάτοικο, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του "μουσείου" σήμερα.