Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο ουρανοξύστης και η ευρωπαϊκή πόλη" Μπακόλας Ραφαήλ, Σπύρου Αριστοτέλης

"Ο ουρανοξύστης και η ευρωπαϊκή πόλη" Μπακόλας Ραφαήλ, Σπύρου Αριστοτέλης

Στο πρώτο μέρος μελετούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καθιερώθηκαν ως πρότυπα κτίρια γραφείων οι ουρανοξύστες, οι τεχνολογίες που επέτρεψαν την ανέργεσή τους και οι λόγοι που τους έκαναν τόσο δημοφιλείς ως κτίρια. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο εισάγωνται οι ουρανοξύστες συγκεκριμένα στις ευρωπαϊκές πόλεις σε πολεοδομικό επίπεδο και γίνεται αναφορά σε κάποια προγράμματα ανοικοδόμησης περιοχών τα οποία προβάλλονται από τον συγκεκριμένο τύπο κτιρίου, ενώ στο τρίτο μέρος μελετάται ειδικότερα ο ουρανοξύστης ως κτιριακή μονάδα και αναλύονται οι στρατηγικές που οι αρχιτέκτονες ανπτύσουν για να είναι ουσιαστικός και θετικός ο αντίκτυπος του στους χρήστες αλλά και στην πόλη. Παράρτημα: η εξέλιξη του επιχειρηματικού κέντρου.