Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Πολεοδομικός-αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κοινοτική ανάπτυξη" Μανιάκη Δήμητρα, Μαργέτη Φλώρα

"Πολεοδομικός-αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κοινοτική ανάπτυξη" Μανιάκη Δήμητρα, Μαργέτη Φλώρα

Πρόκειται για μελέτη της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα. Ξεκινάμε με μια ιστορική αναδρομή στο χώρο της Αθήνας για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Μελετάμε την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου δίνοντας έμφαση στον νόμο 1337/83 και μελετώντας τις προοπτικές που ανοίγονται μετά την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα μελετάμε ένα τμήμα της περιοχής των Βριλλησίων που εντάχθηκε με αυτόν τον νόμο, κάνοντας μια δημοσκόπηση στους κατοίκους της περιοχής. Τέλος κάνουμε μία πρόταση για κοινοτική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνοντας υπόψη μας παραδείγματα από τον διεθνή χώρο που έχουμε παρουσιάσει προηγουμένως.