Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο μύθος του τσιγγάνικου α-τόπου" Πανόπουλος Παναγιώτης, Τσιακάλου Μαρία

"Ο μύθος του τσιγγάνικου α-τόπου" Πανόπουλος Παναγιώτης, Τσιακάλου Μαρία

Περιγραφή της οργάνωσης του χώρου των Τσιγγάνων σε σχέση με την κοινωνική τους δομή. Η σχέση του ευφήμερου με τις δομές των κελυφών, ο τρόπος αντιμετώπισης της υπαίθρου ως ζωτικό παράγοντα διαμόρφωσης κοινωνικής συμπεριφοράς και μελέτη-περιγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων.