Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Επανεξέταση της σχέσης με τον τόπο: μια προσέγγιση μέσω των μεταβολών του ορίου" Λιβάνη Ελένη

"Επανεξέταση της σχέσης με τον τόπο: μια προσέγγιση μέσω των μεταβολών του ορίου" Λιβάνη Ελένη

Η διάλεξη διερευνά τη μεταβολή στη σχέση με τον τόπο, που συμβαίνει με την αναγωγή της προοπτικής εικόνας σε ακριβή εικόνα του κόσμου. Διερευνώνται οι κοινωνικές και πολιτισμικές παράμετροι αυτής της μεταβολής και παρουσιάζεται η κριτική που ασκεί η σύγχρονη τέχνη- και κυρίως το μοντέρνο. Αυτή αφορά την επαναφορά της μετοχής στον τόπο, και την αποκατάσταση της πνευματικής του διάστασης.